KAJSKJUL 46 – SOCIALT FÖRETAGANDE

TEXTILTRYCK – MÖBELRENOVERING – GRÖNA TJÄNSTER – FASTIGHETSSERVICE – KONFERENSLOKALER – FONDAKUTEN

MILJÖDIPLOMERAT

Kajskjul 46 är miljödiplomerat hos Göteborgs Stad enligt Svensk miljöbas.

KRAVCERTIFIERAT

Vårt kök är KRAV-certifierat och vi använder minst 25% ekologiska produkter.

SOCIALT ANSVAR

Vi skapar arbete åt de människor som står långt från arbetsmarknaden.

KOLLEKTIVTRAFIK

Till Kajskjul 46 tar ni er enkelt med kollektivtrafik och kan ställa bilen hemma.

ÅTERBRUK

På Kajskjul 46 återanvänder vi det mesta som går att återvinna.

MILJÖANSVAR

Genom att förlägga er konferens hos oss så bidrar ni till att ta miljömässigt ansvar.

POPULÄRT FRÅN VÅR WEBSHOP