Gröna tjänster

För ett hållbart, ekonomisk, socialt & ekologisk ansvar. Under vinterhalvåret utför vi vinds- och garageröjning. Vi sorterar, skänker, återbrukar eller slänger efter ert önskemål. Vi utför också saltning, trädgårdsunderhåll, vårstädning och altantvätt m.m.

Vi utför det mesta inom trädgårds underhåll:

  • Gräsmattor
  • Planteringar
  • Häck & busk klippning
  • Rensningar
  • Viss trädfällning m.m.

Vi utför också tjänster inom fastighetsservice:

  • Röjning av vindar, garage och källare
  • Flyttstädning
  • Snöröjning
  • Altantvätt

Hos oss kan man boka både enstaka arbeten eller löpande skötselavtal.

Du kan få Rot/Rut avdrag

Vår personal är utbildad och med erfarenhet.

Vi har ADR och är godkända för transport av farligt gods

OFFERTFÖRFRÅGAN