Kajskjul 46 Miljöpolicy

Hållbarhet och miljöarbete

Vi har under de senaste tio åren trumpetat ut att ” Vägen ut! driver företag för en hållbar värld”. För oss handlar det om såväl social och miljömässig hållbarhet som hållbar tillväxt.

Miljödiplomering

Vägen ut! Kajskjul 46 är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas standard. Detta innebär bland annat att vi kartlagt vår miljöpåverkan, genomfört miljöförbättringar, utbildat medarbetarna i miljökunskap, samt ständigt följer upp och förbättrar miljöarbetet.
Läs mer om Svensk Miljöbas här.

Economy for the common good, ECG

Vi har gjort ett hållbarhetsbokslut, Economy for the common good (ECG) som kompletterar det ekonomiska bokslutet. Det visar hur stort samhällsbidrag våra företag skapar i form av sociala, miljömässiga och demokratiska värden.

Hållbar ekonomisk utveckling

Vi har höga ambitioner kring miljön och bidrar dagligen till samhället genom att skapa arbete för människor som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Med ECG verktyget vill vi visa hur vårt företag bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling.

Bokslutet består av 17 fokusområden som kan ge 0 – 100 % och ytterligare 5 områden som kan ge minus.
Bokslutet kan ge ett företag mellan 0 % och 100 %

  • 0-10 % visar att företaget har börjat arbeta med hållbarhet
  • 100 % visar att företaget inte gör någon negativ påverkan på människor eller naturen

Skapar samhällsnytta

Av drygt 900 företag som gjort ett ECG-bokslut har få fått ett resultat över 50 %. Vägen ut! är idag ett av de mest framstående ECG företagen inom de sociala aspekterna och fick 63 %. Några exempel på hur vi skapar samhällsnytta:

  • Kvinnor och män tjänar lika mycket.
  • Använder den etiska banken Ekobanken.
  • Företagen ägs av de anställda och vinsten återinvesteras

Bakgrunden till ECG

Ledningssystemet ECG skapades ur samarbetet mellan författaren Christian Felber och en grupp av 100 företagare, politiker och forskare 2011. Tillsammans har de tagit fram en vision om hur ett hållbart ekonomiskt samhällssystem ser ut. Visionen kompletteras med det för företaget mer handfasta och verklighetsrelaterade verktyget ECG-matrisen.