Socialt företagande

Från bidragstagare till företagare

Allt fler människor blir över på arbetsmarknaden. De flesta vill och kan arbeta men vägen in är stängd. Vägen ut! Kajskjul 46 drivs av människor som gått från bidragstagare till företagare i sociala företag. Våra företag har dubbla uppdrag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster. Dels skapas arbete till människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Våra företag finns i Göteborg och Sundsvall.

Socialt ansvar

Vägen ut! sätter fokus på det som inte fungerar i välfärdsbygget. Vi gör brister till nya möjligheter. Genom att tänka nytt, hjälper vi till att lösa samhällsproblem samtidigt som vi utvecklar nya sociala företag. Väljer du att göra affärer med oss tar du, ditt företag eller organisation ett större socialt ansvar.

Mänskligt företagande

Medarbetarna i Vägen ut! Kajskjul 46 arbetar 100 % av sin förmåga. Vinsten återinvesterar vi och skapar fler jobb. Det betyder att vi har sociala mål med vårt företagande. Vi startar och driver våra företag tillsammans. Affärsmässighet kombineras med demokrati och egenmakt. Det ger livskraftiga företag och riktiga jobb.