Arbetsträning

Vi på Kajskjul 46 kan erbjuda arbetsträning för människor som behöver extra stöd på vägen tillbaka
till arbetslivet. Vi möter människor som av olika anledningar inte klarat av ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden och som inte på egen hand kan ta sig tillbaka. Syftet med insatsen har sina
utgångspunkter i deltagarens individuella behov och arbetsmarknadens krav.
Personer som arbetstränar hos oss ges möjligheten att via arbetsträningen integreras/återintegreras
på arbetsmarknaden. För många är Kajskjul 46 första steget ut från isolering och utanförskap. Hos oss
ges personen en möjlighet att träffa andra i samma situation och arbeta tillsammans med
arbetsledare med egen erfarenhet av olika former av utanförskap men som idag kan ge hopp om att
det är möjligt att förändra sin situation.


Vi ser till hela människan och att man inte kan erbjuda samma lösning till alla, hos oss får man arbeta
på sina egna villkor och vi tror stark på att se alla steg som steg framåt, även om det ibland kan vara
att upptäcka vad som inte fungerar. Vi arbetar utifrån MI och ser, samt stärker, det friska och
fungerande. Vi försöker vara en spegel i vilken individerna ser sina tillgångar och framsteg.
När en person arbetstränar hos oss får hen tillgång till en arbetsträningsplats med sex olika
arbetsträningsområden där deltagare kan prova olika typer av arbeten utan att behöva byta
arbetsplats. Deltagarna har tillgång till arbetsledare i sitt praktiska arbete och inga förkunskaper
krävs.Våra arbetsområden är:/

Våra arbetsområden är:

  • Återbruk & Design (möbelrenovering & textilarbete)
  • Kök & Konferens
  • Screentryckeri
  • Gröna tjänster (Trädgårdsarbete, vindsröjning, m.m.)
  • Fastighetstjänster (Grovstäd så som trappstäd, flyttstäd mm.)
  • Administration och marknadsföring
  • Varje deltagare får en kontaktperson som hjälper och stöttar dem i sin arbetsträning, tillsammans upprättas en arbetsträningsplan där deltagarens behov och mål att komma närmare arbetsmarknaden är i fokus.
  • Den arbetsträning som erbjuds i våra sociala företag har visat sig passa bra för människor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.
  • Vi arbetar enligt Karriärstödsmetoden, en vägen-till-arbete-
  • kedja i sociala företag. Tillsammans, i nära samverkan med den som arbetstränar och aktuella myndigheter, görs en arbetsträningsplan med individuella lösningar. Hos oss arbetar vi 100 procent av vår egen förmåga.

Vill ni veta mer eller boka in en tid för studiebesök mail info@kajskjul46.se eller ring oss på 010-707 93 50